WoCo 2012

17.09.2012 23:47

    Každé léto pořádá členská země IAAS světový kongres (World Congress - WoCo). Má obvykle 1 téma, na které se pořádané semináře, přednášky a exkurze zaměřují.

    Letošní WoCo 2012 hostila Belgie společně s Německem. Tématem zastřešující celou třítýdenní akci bylo Face the future: Agriculture from differents points of view. Čeští zástupci spolu s dalšími účastníky z rozličných zemí jako Slovinska, Austrálie, U.S.A., Tádžikistánu, Španělska, Guatemaly, Řecka, Mexika a dalších měli jedinečnou možnost nahlédnout do problematiky očima drobného farmáře, pohledem velkoprodukčních statkářů využívajících moderní technologie i z hlediska výzkumných středisek využívajících nové poznatky vědy a jejich aplikaci na pokusných plochách. Na vědecké a odborné části kongresu se podíleli odborníci z univerzity v Bonnu. Kromě odborného programu nechyběla ani prohlídka univerzity spolu s historickým centrem města nebo mezinárodní karneval s národními kostými nebo postavami.

    Při prezentaci jednotlivých zemí jsme jako reprezentanti představili ČZU a nabídli propagační a studijně-informační materiály, kterých, jak se po jedné minutě ukázalo, jsme měli přivézt mnohonásobně více...